ยินดีต้อนรับสู่...การเรียนการสอนยุคใหม่ (Social Learning)

http://vorravan052.wikispaces.com

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2


socialnetwork.jpg


ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียนที่สนใจการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่

(Social Learning) ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ง่ายๆ จากเว็บไซต์นี้

กับคุณครูวรวรรณ เหรียญทอง อีเมล vorravan@gmail.com