กลุ่มที่ 4
1.นาย จตุรงค์ สำราญสุข เลขที่่ 1
2.นาย ชิตพล อินทนิล เลขที่ 2
3.นางสาว บุษบา โยสัง เลขที่ 3
xmynx27_jaturong.jpg

กลุ่ม 3
1.นางสาว รุ่งรุจี ประกอบทอง เลขที่ 7
2.นางสาว รัตติยา เรืองหลง เลขที่ 8
3.นางสาว วารุณี ประกอบทอง เลขที่ 9
xmxwc0a_New-Sheet.jpg

กลุ่มที่ 1
1.นางสาว น้ำทิพย์ อินทรกฤษณ์ เลขที่ 6
2.นางสาว พรทิพย์ เซี่ยงปู้ เลขที่ 11
3.นางสาว มาริสา สุรีย์วงศ์ เลขที่ 12


xmy5ymf_New-Shee.jpg
กลุ่มที่ 6
1.นางส่าว ปวีณา มั่นดี เลขที่ 15
2.นางสาว วิภา ใจน้ำ เลขที่ 16
3.นางสาว ผกามาส ทองเเหยม เลขที่ 17
bubbl.us.jpg
กลุ่มที่ 2
1.นางสาว อัญชัน สืบวงศ์ ม.5/2 เลขที่ 18
2.นางสาว ปิยะดา น้ำใจ ม.5/2 เลขที่ 6xmy4epn_New-Sheet.jpgกลุ่มที่ 5
นางสาว ปวีณา เทศเล็ก เลขที่ 4 ม.5/2
นางสาว สุวนันท์ เเก้วเเวว เลขที่ 10 ม.5/2
นางสาว กัญญารัตน์ ระวิงทอง เลขที่ 13 ม.5/2


xmxowoh_New-Sheet.jpg